Krátkodobé pohledávky

Co to jsou krátkodobé pohledávky a jak je možné je řešit? Krátkodobé pohledávky se týkají především podnikatelů a firem. Mezi tyto pohledávky patří především faktury vystavované za prodané zboží nebo poskytnuté služby. Pro některé firmy mohou krátkodobé pohledávky představovat problém při správě jejich cashflow a hledají řešení, jak se s nimi vypořádat.

Jak řešit krátkodobé pohledávky?

Jednou z možností, jak řešit krátkodobé pohledávky je i takzvaní factoring. Princip této finanční služby je v zásadě velmi jednoduchý. Bankovní nebo nebankovní společnost, která poskytuje řešení pro krátkodobé pohledávky (factoring) funguje na principu prostředníka mezi dodavatelem a odběratelem.

V praxi to pak vypadá tak, že dodavatel (podnikatel, který vystavil fakturu a je tedy vlastníkem pohledávky), poskytne svoje pohledávky ještě před vypršení splatnosti společnosti, která pro něj zajišťuje factoring. Ta mu zpravidla ihned vyplatí téměř celou výši pohledávky. Faktoringová firma si ponechává jen určité procento na zajištění vlastní administrativy se správou přijaté pohledávky a také pochopitelně i svoji provizi.

Přečtěte si také:  Mějte neustále finanční rezervu

Výhodná nabídka: Půjčky bez registru a bez dokazování příjmů nebo také Půjčka na cokoliv, nízké splátky.

Výhody a nevýhody tohoto řešení pro krátkodobé pohledávky

Výhodou této služby pro podnikatele je to, že mají svoje peníze ihned a mohou je použít pro další chod firmy. Nemusí pak řešit situace, kdy jsou faktury po splatnosti a oni musí volat nebo posílat upomínky.

Nevýhodou, kterou představuje odprodej krátkodobé pohledávky je to, že podnikatel nikdy nedostane všechny peníze, ani v případě že klient zaplatí včas a bez zpoždění. Pokud se ale rozhodnete pro factoring, můžete náklady spojení s odprodejem pohledávky zahrnout do celkové kalkulace svých služeb nebo toto řešení používat jen u těch klientů a zakázek, u kterých si myslíte, že hrozí potenciální problémy se splácením faktury.