money, coins, stack

Mikropůjčka: Klíč k finančnímu začlenění a ekonomickému růstu

Mikropůjčka je malá půjčka poskytovaná jednotlivcům nebo skupinám, kteří nemají přístup ke konvenčním bankovním službám. Tyto půjčky jsou obvykle určeny pro podnikatele s nízkými příjmy, živnostníky či zemědělce v rozvojových zemích nebo v sociálně znevýhodněných